İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazım Kuralları

ALANYAZIN Dergisine arz edilen çalışmalar genel olarak şu formatta olmalıdır:

  • Makaleler en az 1000, en çok 5000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
  • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
  • Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir.
  • Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.
  • Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
  • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 50-150 kelimelik bir özet.
  • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 50-200 kelimelik bir özet.
  • ALANYAZIN Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Not: ALANYAZIN Dergisi son beş yıl içerisinde yayımlanmış kitaplar için yazılmış değerlendirme/eser inceleme yazılarını kabul etmektedir. Değerlendirilecek kitabın özgün bir çalışma olması ve basılma tarihinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemesi gerekmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: