İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Son Sayı

Cilt 1, Sayı 2 Güz 2020

İçindekiler

Öğrenen Öğretmen, “Cahil Hoca” Olabilir mi? Kevser Yıldırım / Can The Teacher as a Learner be “The Ignorant Schoolmaster”?, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Kevser Yıldırım, PDF

Eğitimde Veli-Aile Katılımı: Engeller ve Öneriler / Parent – Family Involvement in Education: Obstacles and Suggestions, Derleme / Review, İlayda Ardakoç, PDF

PISA Sonuçları Türkiye’deki Eğitim Eşitsizliği Hakkında Neler Söylüyor?/ What Do The PISA Results Say About Education inequality in Turkey?, Derleme Makalesi / Review Article, Özlem Özbey Demir, PDF

Okulda Şiddet / Violence in Schools, Derleme Makalesi / Review Article, Nurgün Varol, PDF

Milli Eğitim Şuralarında Eğitim ve Okul Yöneticiliği/ The Issue of Educational and School Administration in the National Education Councils, Derleme Makalesi / Review Article, Tuğçe Bulut-Boz, İbrahim Hakan Karataş, PDF

Cilt 1, Sayı 1 Bahar 2020

İçindekiler

İstisnai Bir Uzaktan Eğitim-Öğretim Deneyiminin Öğrettikleri / Lessons From an Exceptional Distance Education Experience, Derleme / Review, Kevser Yıldırım, PDF

Hukuka Eğitimci Gözünden Bakmak: M. Bülbül’ün ‘Eğitim Hukuku’Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme / Viewing Law from the Perspective of an Educator: An Evaluation on M. Bülbül’s Book Titled “Education Law”/ Eleştirel İnceleme / Critical Review, İrfan Koca, PDF

Okul Müdürü Kavramına İlişkin Metafor Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Meta–Sentez Çalışması / Examining the Metaphor Studies Related to the Concept of School Principal: A Meta-synthesis Study, Meta-sentez / Meta-synthesis, Metin Kaya & İrfan Koca, PDF

Bir Kitle “İhya” Aracı Olarak Okul / School as a Mass Revival Tool, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Salih Uçak & Zübeyir Gökhan Doğan, PDF

Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanmasında Okul Liderlerinin Rolü / The Role of School Leaders in Providing Equal Opportunities in Education, Derleme / Review, İlayda Ardakoç, PDF

DERGİPARK ALANYAZIN sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: