İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “21st century skills”

Öğretmenlik mesleği ve 21. yüzyıl becerileri

Öğretmenlik mesleğinin tarihi, insanlığın başlangıcı kadar eskilere dayanır. Sosyal ve toplumsal bir varlık olan insan, çağlar boyunca edinmiş olduğu bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarma çabası içerisinde olmuştur. İnsanlık var oldukça öğretmenlik mesleğinin her çağda ve her toplumda var olacağı aşikârdır. Ancak yaşanan önemli gelişmeler, çağın gereksinimleri, yetiştirilmesi amaçlanan birey profili ve öğretilmesi gereken meslek kollarının değişiklik göstermesi nasıl ki eğitim-öğretim programları üzerinde farklılıklara yol açıyorsa öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler de içinde bulunulan çağa göre şekillenmektedir. İlgili alanyazın incelenerek derleme şeklinde hazırlanan bu çalışmada, öğretmenlik mesleğinin ortaya çıkışı, geçmişten günümüze doğru gelişimi ve günümüzün gerektirdiği yirmi birinci yüzyıl becerileri ele alınarak öğretmen eğitimi ve mevcut öğretmenler için uygulanabilecek bir takım öneriler sunulmuştur.