İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cilt 3, Sayı 1 Bahar 2022

İçindekiler

Nitel araştırmadaki on bir tuzak: her genç akademisyen ve doktora öğrencisinin dikkat etmesi gereken hususlar! / Eleven pitfalls in qualitative research: some peril every emerging scholar and doctoral student should be aware of! Çeviri/ Translation, Selahattin Turan & Ramazan Cancoy, PDF

Eğitimde orta düzey liderlik / Middle leadership in education, Derleme / Review, Mehmet Sayıcı & Mehmet Sincar, PDF

Öğretmenlik mesleği ve 21. yüzyıl becerileri / Teaching profession and 21st century skills, Derleme / Review, Fatma Coşkun, PDF

“Eğitimde Finlandiya modeli” kitabı üzerine bir değerlendirme / An evaluation of the book “finished leadership: four big, inexpensive ideas to transform education”, Eleştirel İnceleme/ Critical Review, Fatma Avcı, PDF

Pozitivizm, postpozitivizm ve antipozitivizm çerçevesinden “eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar” eserinin incelenmesi /A review of the work ‘new approaches in educational administration’ from the framework of positivism, postpositivism and antipositivism, Eleştirel İnceleme /Critical Review, Orhun Kaptan, PDF

Uygulamalı okul liderliği okulu: uzmanlar yöneticilerle buluşuyor [Bir TÜBİTAK BİDEB eğitim etkinliğinin ardından] / Applied school leadership training: experts meet with principals Following a TÜBİTAK BİDEP training event, Tanıtıcı Değerlendirme/ Introductory Review, Metin Özkan & Selahattin Turan, PDF

Regülasyon: ahlaklılığın bir ikamesi / Regulation: a substitute for morality, Çeviri/ Translation, Bilge Çakır, PDF

Yetenek yönetimi ve eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği / Talent management and applicability in educational organizations, Derleme / Review, Yaşar Dilber, PDF

Hindistan eğitim sistemi / Educatıon system in India, Derleme/ Review, Başak Coşkun, PDF

Avustralya, Kanada ve Almanya’da eğitimde yerelleşme politikaları ve uygulamaları / Decentralization policies and practices in education in Australia, Canada and Germany, Derleme /Review, Mesut Demirbilek, PDF

Kriz zamanlarında eğitim liderlerinin öğretmenlerin mesleki iyi oluş halini desteklemedeki rolüne bakış / A galance at the role of eduvational leaders ın promoting teachers’occupational wellbeing in times of a crisis, Derleme / Review, Figen Karaferye, PDF

Okullarda öğretmenlerin mobbing yaşamalarına ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Sistematik bir derleme / A systematıc review of research related with the mobbing that teachers experience at schools, Sistematik Derleme / Systematic Review, Erhan Dolapcı & Necati Cemaloğlu, PDF

Medya etiği ve medya okuryazarlığı eğitimi üzerine bir inceleme / A review on media ethics and media literacy education, Derleme /Review, Sevda Katıtaş, Elif Seylim & Songül Demirkan, PDF

Corporate communication as a substantial function in higher education management / Yükseköğretim yönetiminde önemli bir fonksiyon olarak kurumsal iletişim, Derleme / Review, Cihan Kocabaş & Yusuf Alpaydın, PDF

Pedagojik bir araştırma olgusu olarak çocukluk / Childhood as a pedagogical research case, Derleme / Review, Neriman Beyza Koru & Mustafa Gündüz, PDF

Sayının Tamamı

%d blogcu bunu beğendi: