İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cilt 2, Sayı 1 Bahar 2021

İçindekiler

Jenerik

COVID-19 pandemisinde okul öncesi dönemindeki öğrencilerin uzaktan eğitimi: bir eylem araştırması, Dıstance Education of pre-School Students During the COVID-19 Pandemic: an Action Research, Eylem Araştırması / Action Research, Fadime AKIN, Nurcihan ASLAN, PDF

Türk Eğitim Sisteminde Kadının Adı Yok, Women Have No Name In Turkısh Educational Adminisration, Derleme / Review, Aygül OCAK, PDF

Eğitim Kurumlarında Zenofobi, Xenophobıa ın Educational Instıtuons, Derleme / Review, Haydar Alper ESER, PDF

2021 Yılında Yayınlanan MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında İncelenmesi /Examining the Regulation on Selecting and Assigning Managers to Educational Institutions Affiliated to the Ministry of National Education, published in 2021, in the context of 2023 Education Vision , Derleme / Review, İzzet KARACA, Mustafa ÖZCAN, Nahide KARACA, PDF

Problem Çözme Yaklaşımının Çeşitli Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi, Evaluation of The Problem-Solving Approach in Terms of Various Theorıes, Derleme / Review, Betül ÇOLPAN-KURU, PDF

” Eğitimde Başarısızlık” Adlı Doktora Tezinin Eleştirel Değerlendirilmesi, Critical Reviews in The Dissertation Titled ”School Failure”, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Taner ATMACA, PDF

Düşündürdükleri ve Ötesiyle Yüksek Riskli Sınav Gerçeği, More Than Meets The Eye: The Fact of The Hıgh Stake Testing, Derleme / Review, Yeşim ÖZER-ÖZKAN, Selahattin TURAN, PDF

Sayının Tamamı

%d blogcu bunu beğendi: