İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cilt 2, Sayı 1 Bahar 2021

İçindekiler

Jenerik

COVID-19 pandemisinde okul öncesi dönemindeki öğrencilerin uzaktan eğitimi: bir eylem araştırması, Dıstance Education of pre-School Students During the COVID-19 Pandemic: an Action Research, Eylem Araştırması / Action Research, Fadime AKIN, Nurcihan ASLAN, PDF

Türk Eğitim Sisteminde Kadının Adı Yok, Women Have No Name In Turkısh Educational Adminisration, Derleme / Review, Aygül OCAK, PDF

Eğitim Kurumlarında Zenofobi, Xenophobıa ın Educational Instıtuons, Derleme / Review, Haydar Alper ESER, PDF

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında İncelenmesi, Examination of the Regulation on Selection and Assıgnment of Principals on the Scope of 2023 Education Vision, Derleme / Review, İzzet KARACA, Mustafa ÖZCAN, Nahide KARACA, PDF

Problem Çözme Yaklaşımının Çeşitli Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi, Evaluation of The Problem-Solving Approach in Terms of Various Theorıes, Derleme / Review, Betül ÇOLPAN-KURU, PDF

” Eğitimde Başarısızlık” Adlı Doktora Tezinin Eleştirel Değerlendirilmesi, Critical Reviews in The Dissertation Titled ”School Failure”, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Taner ATMACA, PDF

Düşündürdükleri ve Ötesiyle Yüksek Riskli Sınav Gerçeği, More Than Meets The Eye: The Fact of The Hıgh Stake Testing, Derleme / Review, Yeşim ÖZER-ÖZKAN, Selahattin TURAN, PDF

Sayının Tamamı

%d blogcu bunu beğendi: